Breaking news:
ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို မွ်တေျဖာင့္မတ္စြာ ႐ႈျမင္ရန္လိုအပ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ထုတ္  PR စနစ္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္း NLD ေၾကညာခ်က္ထုတ္  ဒဂုံတကၠသိုလ္တြင္ ဆရာမ်ားအတြက္ ဖယ္ရီ စီစဥ္ေပးထားေသာ္လည္း ေလာက္ငမႈမရွိ 
Last updated at 12:56 PM, August 01 2014
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေ ထြမႈ ရွိမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ ေပၚေ ပါက္လာေရး အတြက္ ေလ့လာ သံုး သပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕၀င္ (၂၄) ဦးျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ ပုဇြန္ေ တာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ က ျပည္ေ ထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား ပိုမို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ေရြးေ ကာက္ပြဲ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ က်င့္သံုးႏိုင္ေ ရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ ေပၚေပါက္ လာ ေစေရး ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္ မတီ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ရာ
Last updated at 12:49 PM, August 01 2014
ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ ေဒသ ဘက္မွ အစၥေရးႏုိင္ငံ နယ္နမိတ္ထဲသို႔ ဟာ႔မာ႔စ္မ်ား ေဖာက္ထားသည့္ ေျမေအာက္ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းမႈ မၿပီး စီးမခ်င္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အစၥေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ ဂ်မင္ေနတန္ညာ ဟု က အတိ အလင္း ေျပာၾကား လိုက္ သည္။ဟာ႔မာ႔စ္ မ်ားသည္ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အစၥေရး နယ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ကာ အစၥေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း မစၥ တာ ေနတန္ညာဟုက ၾကာသပေတးေန႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဟာ့မာ့စ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ ရသည္ျဖစ္ေစ မရသည္ျဖစ္ေ စ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ားကိုကား အကုန္အစင္ ဖ်က္ဆီး ေခ်မႈန္းသြားမည္ ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသြားသည္။
Last updated at 12:40 PM, August 01 2014
လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ လိုက္နာရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအား ယမန္ေန႔ က ႏိုင္ငံေရး ပါတီ (၆၅) ပါတီ ထံသုိ႔ ေပးပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထံမွ သတင္း ရရိွ သည္။ လက္ ရိွ ထြက္ရိွလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒသည္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ နည္း ဥပေဒျဖစ္ၿပီး လာ မည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီး မွသာ ထပ္ မံျပင္ဆင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ သိပ္ေတာ့ မထူးပါဘူး ဗ်ာ။ ႏိုင္ ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတုန္း ရွင္း လင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အခ်က္ ေတြပါပဲ။ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ တရား၀င္ထုတ္ လိုက္တာ။ စာအုပ္ ကေတာ့ ႐ိုက္တုန္းပဲ။ CD ခ်ပ္ေ တြနဲ႔ ပို႔လိုက္တာ။ စာအုပ္ကေ တာ့ ေနာ က္မွပို႔မယ္ ဟု ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေ ကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးၫြန္႔တင္ က The Messenger Media သို႔ ေျပာ သည္။
Last updated at 12:33 PM, August 01 2014
ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ေဒသတြင္ ဟာ့မာ့စ္ အဖြဲ႕အား စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္ ပါလက္ စတိုင္း အရပ္သားမ်ားအားထားရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ခုကို အစၥေရးတပ္က ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထိုကိစ ၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာ င္းႏွင့္ အစၥေရးတပ္က တိုက္ခိုက္သည္ ဆိုပါက ေတာင္းပန္ ပါေၾကာင္း အစၥေရး အစိုးရက ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အစၥေရး အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂ္ၢိဳလ္က ဘီဘီစီသို႔ ေျပာရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ ေပၚလစီ ရွိပါတယ္။ အရပ္သားေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတိုက္ခိုက္ပါဘူး ဟု ရွင္းျပသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စု တို႔ကမူ အရပ္သား အနည္းဆံုး (၁၆)ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ထို တိုက္ခိုက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဂါဇာေဒ သမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကလည္း ဗုဒၶဟူးေ န႔တြင္ပင္ အစၥေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေ ၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိ ခဲ့ေ ၾကာင္း ဆိုသည္။
Last updated at 02:12 PM, August 01 2014
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖိတ္ေခၚ ထားသည့္ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕ (MSF) အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမျပဳကို သံဃာ ေတာ္ မ်ား၊ ရခိုင္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ၾသဂုတ္လ ပထ မပတ္တြင္ ထပ္မံ အစည္း အေ၀း ထိုင္ ဆံုးျဖတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံမ်ား၏ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နယ္စည္း မျခား ဆရာ ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ (MSF) အား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာ တို႔ က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ MSF ကို ရခိုင္ တိုင္း ရင္းသားေတြက လက္မခံခ်င္ဘူး။ သူတို ႔ေတြက ဘဂၤါလီေတြ အတြက္ပဲ အလုပ္ လုပ္ေပး ေနတာ။ တကယ္တမ္း အကူ အညီ လိုအပ္ေန တာက ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားေတြ။
Total Hits Total Hits
ကင္ညာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ႏုိင္႐ိုဘီ ဆင္ေျခဖံုး ကာရင္အရပ္ရွိ နယြမ္ဘာနီ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာထဲကို ၀င္လုိက္သည္ႏွင့္ ကေလး ငယ္မ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာ္သစ္သံမ်ား၊ ရယ္ေမာသံမ်ားကို ပထမဆံုးၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
01/08/2014 12:37:52 PM
Read More
လိင္တူ အမိ်ဳးသားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈမ်ားကိုကား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈ အားနည္းေနေသးသျဖင့္ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈမ်ား တိုးပြားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖဲြ႔ၾကီးက သတိေပး ေျပာၾကား လိုက္သည္။
14/07/2014 06:18:45 PM
Read More
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူအင္အား(၁၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ PR စနစ္ကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကြန္ရက္မွ ယာယီ တာ၀န္ခံ ဦးၾကည္လင္းက ေျပာသည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မက်ီးတန္ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ (၄၃)ရွိ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ၀ရံတာ ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိသားတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ဳိးသမီး သုံးဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။
ဆီရီရာလီယြန္ ႏုိင္ငံတြင္ အယ္ဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ဆိုးရြားလာသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ သမၼတ အားနတ္စ္ ဘိုင္ကို႐ိုမာက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ လိုက္္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လိုင္ေဘးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အယ္ဘိုလာ ပ်ံ႕ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေက်ာင္းမ်ား အစိုးရ႐ံုးမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မန္ယူအသင္းပိုင္ရွင္ ဂေလဇာမိသားစုသည္ အသင္းပိုင္ရွယ္ယာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂေလဇာ မိသားစုသည္ နယူး ေယာ့ခ္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အသင္းပိုင္ရွယ္ယာမ်ားကုိ ေပါင္(၈၇) သန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊
ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳက အဲဗာတန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ တိုက္စစ္မွဴး လူကာကူကို ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။
အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ား လက္သည္း ကိုက္တတ္ၾကသည္။ လက္သည္း ကိုက္ျခင္းသည္ ခ်စ္စရာပံုစံ တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား ျပန္စဥ္းစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုသည္။
““အစားအစာ တစ္ခုဟာ ၿပိဳင္ကားတစ္စီး စာေလာက္သာ ေစ်းႀကီးမယ္ဆို ေျပာင္ေနေအာင္ တိုက္ၿပီး အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ေနၾကမွာ ေသခ်ာတယ္။ အခုေတာ႔ အဲဒီလို မဟုတ္လို႔ လူသားေတြဟာ အစားအစာကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ အလဟႆ ျဖဳန္းတီး ေနၾကတယ္””
ပီအာ ဘာလဲ ၊ ဘယ္လဲ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္ သားေတြကို မည္သူ၏ အမိန္႔မွ မပါဘဲ လမ္းမထြက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ႏြမ္းပါးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္ သားေတြ၏ ေမာပန္းေသာ ခႏၶာကိုယ္၀ယ္ ၿပဳံးရႊင္ ပီတိျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာတစ္စုံစီ ပိုင္ဆိုင္ေနၾကသည္။
ပရိသတ္မ်ား အျမင္ဆန္းမ်ား အံ့ၾသစရာမ်ားျဖင့္ One Man Show ကုိ တင္ဆက္မည့္ ယုန္ေလးက စတိတ္စင္ေပၚတြင္ ျခေသၤ့ အစစ္မ်ားႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပါေဖာ့မန္႔မ်ားကို တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ကုိ မရွိေၾကာင္း လုပ္ျပမည္ဟု ေျပာသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခ်ယ္ရီ FM ငါးႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အျဖစ္ Free Show ကုိ ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Live Show လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ယ္ရီ FM မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေထြးေဇာ္က ေျပာသည္။
ၾသစေၾတးလ်မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဆးေက်ာင္းမ်ားရွိ ခႏၶာေဗဒ သင္ၾကားေရး အတန္းမ်ားအတြက္ ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပံုတူ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ သံုးဖက္ျမင္ ပရင္တာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။
စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ မူလတန္း ႏွင္႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းခန္႔အား စက္႐ုပ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏုိင္ရန္ စင္ကာပူ ေပၚလီတကၠနစ္ႏွင့္ Infocomm Development Authority (IDA) တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဂ်ာ့ဂစ္ မိသားစု၀င္ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္ကို ေရာက္လာတဲ့ အတြက္ ဒီအခ်ိန္ကို ေရာက္တဲ့ အခါတိုင္း ျပန္လည္ ဆံုေတြ႕တဲ့ ပြဲတစ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။
ပါလက္စတိုင္း အေပၚ တုိက္ခုိက္ေနတဲ့ အစၥေရးရဲ႕ ထိုးစစ္အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားက ၀ိုင္း ၀န္း ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။