Breaking news:
ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေ၀ဇယႏာၱ လမ္းေပၚ၌ BRT စနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္  ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေန႔စားလေပး ဆရာ/မ (၃၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ျခင္း မရိွ၊ ယင္းေနရာ အတြက္ ျပန္လည္ေခၚယူ သြားမည္ 
Last updated at 04:40 PM, August 27 2014
ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး ဆႏၵျပေနသူမ်ားအား အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္း ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ က အဂၤါေန႔တြင္ တုိက္တြန္းေရးသားခဲ့ သည္။ ေဟာင္ေကာင္ရွိ အႀကီးဆံုး အရာ ရွိ ျဖစ္သည့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ နည္း က် နည္းလမ္း မ်ားအား က်င့္သံုးသင့္ေ ၾကာင္း တိုက္တြန္း ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားပါရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္ လက္ရွိ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ လြန္ ခ၊ြန္း-ယင္၏ အစီရင္ ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးရွိ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္စ္ သည္ တနလၤာေန႔မွ စတင္ကာ ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ ေကာင္သားမ်ား အစုသည္ ၎တုိ႔ ကၽြန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ျပည္မႀကီးက ၀င္ေ ရာက္ စြက္ဖက္ေနျခင္းကို မေက်မ နပ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေခါ င္းေဆာင္သစ္အား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆုိ သည့္အ ေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခ်ီတက္ ဆႏ ၵျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။
Last updated at 03:40 PM, August 27 2014
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဥေပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ သည္ ေဟာ င္ေကာင္တြင္ အမႈေဆာင္အား ေရြးေ ကာက္ပြဲ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ ကိစၥမ်ားအျပင္ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာ မ်ားကို တနလၤာေန႔တြင္ စတင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္စ္၏ အဆိုပါ ေကာ္မတီ သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္ လက္ေ အာက္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာ အ တြင္း ျပည္မႀကီးကို လိုလားေသာ ကၽြန္း အာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္သူ မ်ားၾကား ဆန္႔ က်င္မႈမ်ား တိုးလာျခင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ကၽြန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္သူမ်ားက အရာရွိခ်ဳပ္ကို တိုက္ ႐ိုက္ ေရြးေကာက္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေ န႔ အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ဥပေဒျပဳ ေကာ္မ တီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒျပဳ အမတ္ မ်ားက ေဟာင္ေကာင္ လက္ရွိ အရာရွိခ်ဳပ္ လြန္ခၽြန္းယင္ဘက္က တင္သြင္း သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
Last updated at 03:06 PM, August 27 2014
အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာ ယာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္မွ သတင္း ရရွိသည္။ထုိကဲ့သုိ႔ က်င္းပရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္၊ ခ႐ုိင္ အဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဟူ၍ အဆင့္သုံးဆင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ႕ရဲ႕ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေ ရး ေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာ ဌာန၊ ေရြးေ ကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ား အရ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္၌ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ အပ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူတုိင္း အသက္အ ရြယ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား အလုိက္ ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရွိေၾကာင္
Last updated at 02:07 PM, August 27 2014
စားသံုးသူ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္း အေယာက္ (၆၀၀) ကို ယခု လပိုင္း အတြင္း ထပ္မံ ခန္႔အပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ဗဟို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (FDA) မွ သိရ သည္။ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြ၊ နယ္စပ္ ကုန္ သြယ္ေရး စခန္းေတြမွာ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္ေနပါ တယ္။ အခု ဂိတ္ေတြ၊ နယ္စပ္ စခန္းေတြ မွာ စစ္ေဆးေပမယ့္ တရားမ၀င္တဲ့ လမ္းေ ၾကာင္းက အမ်ားႀကီး ၀င္ေနပါတယ္ ဟု အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး စစ္ေဆးေ ရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မွဴး ေဒါက္တာ ဇင္ဇင္ႏြယ္က The Messe nger Media သို႔ ေျပာသည္။ FDA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရား၀င္ တင္သြင္း လာေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ စစ္ေဆး ခြင့္ရ ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္း လာမႈ မ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈ ကင္းလြတ္ေ နေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။ ထို႔ အျပင္ ျပည္တြင္း၌ ရွိေသာ အစား အေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ
Last updated at 01:47 PM, August 27 2014
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အီဘုိလာဗုိင္း ရပ္စ္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သုံးခုတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ တာ၀န္ရွိ သူကေျပာ သည္။ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ (၂၄) နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ေနသည့္ အျပင္ လိုအပ္သည့္ ေဆး႐ုံကားမ်ား၊ အပူ ခ်ိန္တုိင္း ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီေရာဂါ ျမန္ မာကုိ မကူးဖုိ႔ အေရးေပၚ အေျခအေန အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ အဓိက အာ ဖရိက ဘက္ကလာတဲ့ သူေတြကုိ အႀကိမ္ ႀကိမ္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ႕မွ စီမံ ကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္ ကေျပာသည္။ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေလဆိပ္၊ မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္
Total Hits Total Hits
ကိုလမ္ဘီယာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘုိဂိုတာ၏ မဂၤလာနံနက္ခင္း အခ်ိန္ေလး ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ဟု ထင္စရာ ရွိသည့္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
27/08/2014 03:25:51 PM
Read More
အယ္ဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အယ္ဘိုလာ ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ ႏိုင္မည့္ ေဆးနည္း မ်ားကို အေမရိကန္ ေ၀ဒနာသည္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ စမ္းသပ္လ်က္ ရွိရာ တိုးတက္မႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
13/08/2014 12:37:23 PM
Read More
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ သံုးႏွစ္နီးပါး ရပ္ဆိုင္းထားရေသာ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အစားထိုးကာလ သက္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ၌ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ပရဟိတ သမား (၁၅၅) ဦးထိ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရၿပီး စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားခဲ႔ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ..
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မစ္ဇူရီ ျပည္နယ္ ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္မဲ့ လူမည္း လူငယ္ တစ္ဦးကို လူျဖဴ ရဲတစ္ဦးက အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုး သြားခဲ့ရာမွ စတင္ၿပီး လူမည္းမ်ား အေပၚ ...
မန္ယူသို႔ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္း ေရႊ႕ေၾကးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ အာဂ်င္တီးနား ကြင္းလယ္ ေတာင္ပံ ကစားသမား ဒီမာရီယာက မိမိသည္ သမီး ျဖစ္သူေၾကာင့္ အရာအားလံုးကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
လီဗာပူးလ္အသင္း တိုက္စစ္မွဴးသစ္ ဘာေလာ့တယ္လီက ေက်ာနံပါတ္ (၄၅) ၀တ္ဆင္ရျခင္းအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ အီတလီ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ဘာေလာ့တယ္လီသည္ အင္တာမီလန္၊ ေအစီမီလန္၊ မန္စီးတီး စသည့္ကလပ္ အသင္းမ်ားတြင္
ကမၻာေပၚတြင္ မကူးစက္ ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား အနက္ လူသားမ်ားကို ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစေသာ ထိပ္တန္း ေရာဂါႀကီး သံုးမ်ဳိး ရွိသည္။
အယ္ဘိုလာအေရး ကမာၻႀကီး ဘာလုပ္ ေနၾကသနည္း။ ယထာဘူ တက်က် ေျပာရလွ်င္ ဘာမွ မလုပ္ေသးဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အယ္ဘိုလာက ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဒုကၡမေပးႏုိင္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ ေနရာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ေတြးေခၚ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္
တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဖုိးတြမ္တီး (၄၂၀) အမႈမ်ား အေတြ႕မ်ား လာသည္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ထြန္း ကားလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ အခ်င္းခ်င္း ကုမၸဏီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔ အၾကား ...
Photo ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ပက္ထရစ္ရွာက Miss Myanmar World ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အခ်ဳိ႕ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။
အႏုပညာမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ပရိသတ္ရင္ထဲ မေရာက္ရွိပါက ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူေမာင္က ေျပာသည္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာ ပရိသတ္ေတြ ဇာတ္လမ္း ဆန္းဆန္းေလးကို သေဘာက် တတ္တယ္။
အႏၲာတိက ေရခဲျပင္ ေအာက္ေပ (၂၆၀၀) တြင္ ေက်ာက္သားမ်ား ကို စားသံုးကာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ေသာ အဏုဇီ၀ ပိုးမႊားမ်ား ကို ေတြ႔ရွိ ရေၾကာင္းျဖင့္ သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ သုေတသန လုပ္ငန္းခြဲ ျဖစ္ေသာ Darpa သည္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တင့္ကားမ်ားကို စမ္းသပ္ သုေတသန ျပဳလ်က္ရွိၿပီး တင့္ကားသစ္ ကို အပစ္အခတ္ ဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ လုပ္မည့္အစား ...
ေက်ာက္ပုစြန္ေတြကုိ အနီေရာင္ပုံစံနဲ႔သာ ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကပါလိမယ့္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မိန္းပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ အျပာေရာင္ ရွိတဲ့ေက်ာက္ပုစြန္တစ္ေကာင္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။
ကမာၻ ့အရပ္ အရွည္ဆံုး အမ်ဳိးသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံ ထားရတဲ့ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံသား စတက္နက္ခ္ဟာ အသက္ (၄၄) ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။